top of page

Türk Edebiyatı Dergisi Yayın İlkeleri

Türk Edebiyatı dergisine gönderilecek yazılar MS Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Yazılardaki sayfa düzeni aşağıdaki gibi olmalıdır. 

Metin Boyutu 

12 punto

Dipnot Boyutu 

10 punto

Paragraf Aralığı

6 nk

Paragraf Girinti

1.25 cm

Kenar Boşlukları

2, 5 cm

Satır Aralığı

1, 5

  • Yazılar Times New Roman fontu ile yazılmalıdır.

  • Dipnotlarda "Chicago manual of style" yöntemi kullanılmalıdır.

  • Dergiye gönderilecek yazıların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayın süreci hâlinde bulunmaması gerekmektedir.

  • Türk Edebiyatı dergisine gönderilen yazılar yayın ilkeleri  açısından incelendikten sonra "Yayın Kurulu"na iletilir. Yayın Kurulu değerlendirmesi sonucu uygun görülen yazılar, dergi yayın sürecine dâhil edilir.

  • Yazılarda intihal tespit edildiği takdirde yazı dosyadan çekilir.

Yazılar tedev30@gmail adresine aşağıda yer alan "Yazar Bilgi Formu" ile birlikte gönderilmedir.

bottom of page